Sponzor výstavy  

          

 


 

PROGRAM
Piatok:
15:00  - príchod
16:00 - prednáška fyzio, príprava psa na tréning obrán( vyhnutie sa zraneniam)
17:00  - nácvik Socializacnej časti ZTP a Slovenskej Bonitacie(skupinka, kolík, meranie, atď)
19:00 - grilovačka a voľná zábava
Sobota:
10:00 - obrany s Matom Stefekom
A výcvik s Jankom Argalasom( na obrany sa spraví zoznam a podľa toho sa bude kusat tak isto aj na poslušnosť)
V sobotu sa bude variť guláš.
Nedeľa
rano: bude tréning poslušnosti
‼️Cena za celý víkend je 50 EUR za psa ‼️‼️
 
Prihlásiť sa môžete na uvedený mail: valledirose@gmail.com 
 

 

      

 

Uzávierka predĺžená do 07. 07. 2021
štatistika prihlásených http://clubdogshow.sk/statistics.php
Rozhodca / Judge / Richter: Kombi víťaz / KOMBISIEGER / COMBINATION WINNER: Pavel Tamáši

 

13. 09. 2020 ZTP Kamenný mlyn  

Rozhodca - Richter - Judge : Thomas Becht, GE

Figurant - Helper - Helfer: Luděk Šilhavý

 

10. 09. - 11. 09. 2020 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Luděk Šilhavý, garant Wolfgang Freyer.

05. 09. 2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV s CAC / CAJC - DOBERMANN KLUBSIEGERSCHAU mit CAC / CAJC - DOBERMANN CLUB WINNER SHOW with CAC / CAJC

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Gabriela Ridarčíková, SR

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

        PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

   

05. 09. 2020 Špeciálnu výstavu s CAC/CAJC - Sonderschau mit CAC/CAJC - Special show with CAC/CAJC 

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Sergej Vanžha, SK

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

       PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

 

29. - 30. 08. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Účasť treba nahlásiť Alicke Freyer, telefonicky 0903 782 332 prípadne na mail: alica.freyer@mail.t-com.sk

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

20. 08. – 23. 08. 2020


Výcvikový tábor so zakončením skúškou BH Vt / IGP, Figuranti Martin Barlik, Adam Brada, rozhodca delegovaný dodatočne, ubytovanie na Ranči, strava individuálna,
možnosť sa prihlásiť aj s iným plemenom psa na doplnenie miest a na skúšku.
Cena ubytovania podľa platného cenníka na Ranči Nový dvor, pre iné plemeno cena za tábor =65,- €/pes každý ďalší =25,- € vrátane skúšky.  


Uzávierka prihlášok najneskôr do 15. 08. 2020, 15:00 hod. Počet psov je prísne limitovaný.

Upozorňujem účastníkov tábora, aby do mailu, sms .. písali :

Meno psovoda – prípadne aj ďalšiu osobu (ďalšie osoby)
Telefónne číslo
Meno psa
Vek psa
Akú skúšku chce absolvovať na konci

Údaje zasielať Martin Barlík !!!

Ďakujeme a tešíme sa na Vás a Vašich psov

 

Sponsors