Do sekcie - DOKUMENTY / DOBERMANN KLUB SR - bolo doplnené tlačivo 

Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia pre členov DKSR (krycieho listu) - NOVÉ

 

Dátum Akcia Miesto Rozhodca Zabezpečuje
22. 03. - 24. 03. 2024  Výcvikový víkend  Malý Lapáš

-

 Alena Horváthová
24. 03. 2024  Bonitácia  Malý Lapáš

 Bonitačná komisia: 

 Exteriér - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Povaha - Ing. Pavel Tamáši

 Poradca chovu - Korchaniková

 Figutant: Peter Hošták

 Alena Horváthová
01. 06. 2024  ZTP -  Nemecká skúška vhodnosti do chovu   Futbalový štadión Jablonec

 Rozhodca: Anton Spindler  (D)

 figurant:  Luděk Šilhavý

 Freyer
02. 06. 2024  Klubová výstava  Futbalový štadión Jablonec  Anton Spindler  (D)  Ing. Jana Šafářová
15. - 16. 06. 2024
 Výcvikový víkend - technika vystavovania dobermanov  Futbalový štadión Jablonec

Lektorka - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Alena Horváthová
09. 08. - 11. 08. 2024  Výcvikový víkend  Malý Lapáš Figurant - Šilhavý Luděk  Alena Horváthová
bude upresnené  Skúška BH-VT  Malý Lapáš  bude doplnený  Alena Horváthová
31. 08. - 01. 09. 2024  Výcvikový víkend - technika vystavovania dobermanov  Futbalový štadión Jablonec Lektorka - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Alena Horváthová

12. 10. 2024  Špeciálna výstava  Futbalový štadión Jablonec  MVDr. Martina Ellerová  Michal Kubaľák + Zuzana Juhászová
12. 10. 2024  ADpr  - vytrvalostná skúška  Obec Jablonec  Rudi Killmaier (D)  Freyer
13. 10. 2024  ZTP -  Nemecká skúška vhodnosti do chovu   Futbalový štadión Jablonec

 Rozhodca: Rudi Killmaier (D)

figurant:  Luděk Šilhavý

 Freyer
jesenná 2024  Bonitácia  Futbalový štadión Jablonec

 Bonitačná komisia

 Exteriér - 

 Povaha - Ing. Pavel Tamáši

 Poradca chovu - Korchaniková

 Figurant:

 ???

 

‼️ od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov ‼️
 
Žiadosť o chránenie názvu chovu - chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ.
Viac informácií nájdete v Smernici - CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ.
 
 
 

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2024 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2024 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2024

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

Výstavný kalendár 2024 - Výstavy budú postupne dopĺňané - 
 
BRATISLAVA Victory show - Šampión šampiónov - CAC 19. 01. 2024
BRATISLAVA NÁRODNA VÝSTAVA PSOV - CAC 19. 01. 2024
BRATISLAVA 2 x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 2xCACIB 20.-21. 01. 2024
NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 16.-18. 02. 2024
LUČENEC 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 11.-12. 05. 2024
  Tápiószentmárton, HU IDC Work Championship  03.-05. 05. 2024
NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 14.-16. 06. 2024
VEĽKÁ IDA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 05.-07. 07. 2024
BRATISLAVA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 16.-18. 08. 2024
  Tápiószentmárton, HU IDC World Championship  06.-08. 09. 2024
BRATISLAVA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 25.-27. 10. 2024
  NITRA 4x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 19.-22. 12. 2024

Výročná členská schôdza sa bude konať dňa 07. 10. 2023 o 16.00 hodine v reštaurácii na Futbalovom štadióne v Jablonci

Pozvánka 

VZHĽADOM K TOMU, ŽE SA KONAJÚ VIACERÉ MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY SA
VÝCVIKOVÝ VÍKEND RUŠÍ.
NOVÝ TERMÍN BUDE DOPREDU OZNÁMENÝ NA KLUBOVEJ STRÁNKE.

Slovenská kynologická jednota 30. výročie založenia -  tlačivo

V prípade splnenia podmienok treba zaslať informácie p. Alici Freyer -  freyertal@hotmail.com

 
                                                     
Parking near the showground:
The price for a car is 3 €/day
The price for camper parking is 20 €/day - including electrical connection, shower, and toilets.
The price for camper parking without an electrical connection is 15 €/day
Contact person for campers parking: Martin Čambal +421 904 637 666 https://www.facebook.com/martin.cambal
 
 
  

You can book accommodation at the Apollo Hotel:

 

Due to the high number of entries (213) we have to invite another judge.

The judge for the minor puppy female, minor puppy male, puppy female, veteran, and honor classes was changed. The new judge is Mrs. Erika Szokol.

The puppy males class will be judged by Mr. Rada Istvan (both black and brown)

Časť účastníkov :)

IDC 2023
Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov - World championship - Weltmeisterschaft
CACIT - IP0 3, CACT
05. - 07. 05. 2023
Slovensko - Slovakia - Slowakei
 Výsledky - Results - Ergebisse

         

 

2023 Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov

Výsledky - Results - Ergebisse

     

  Rozhodcovia | Richter | judges
  A: stopa | Fährte | Tracking: Tamás Dohóczki (H)
  B: poslušnosť | Unterordnung | obedience: Silvia Marocchi (I)
  C: obrana | Schutzarbeit | protection: Anton Spindler (D)
   
  Figuranti / Helfer / Helpers
  Martin Štefek, Peter Hošták, Peter Ličák, Matej Janíček
   
  Predmety na stopy: Drevo, koberec a koža
  Terény stôp budú buď diskovaná zem alebo redší a nižší porast čerstvo vzídený po zasiatí.
  Fährtengegenstände: Holz, Teppich und Leder
  Fährten auf gelüfteter Erde oder dünnem, niedrigem Bewuchs.
   
  Tracking items: wood, carpet, leather
  Tracks on aerated soil or on thin, low vegetation.

    

 

 

 

 
     

   

   

     

 

  

 

 

 

Momentálny stav stôp z 01. 05. 2023. / Im Moment sieht es so aus 01. 05. 2023.

   

 

Momentálny stav stôp z 21. 04. 2023. / Im Moment sieht es so aus 21. 04. 2023.

 

 

 

   

Momentálny stav stôp. Je už zasiate, podľa počasia môže byť za 3 týždne zelený porast. / Im Moment sieht es so aus. Je nach Witterung wird etwas Bewuchs darauf sein.

 

 

 

Predsedníctvo Zboru rozhodcov SKJ naplánovalo školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie zorganizujeme v dvoch termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.

– 15.4.2023 prednášky:

1. anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. základy genetiky – Ing. Jozef Jursa
3. štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš 
4. platné poriadky SKJ – Stanovy-Jozef Šuster

– 17.6.2023 prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie – Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
3. predpisy FCI – Jozef Šuster
4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa

 

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)

Prednášok sa samozrejme môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

Záujemcovia si môžu aj vyplniť tlačivo prihlášky (word) a poslať emailom na: skj@skj.sk

Prihláška online sa zobrazí po kliknutí na banner nižšie

Nové poriadky sú na stránke www.skj.sk :

 

 

 

Sponzor výstavy  

          

 

 

          

   

 


 

PROGRAM
Piatok:
15:00  - príchod
16:00 - prednáška fyzio, príprava psa na tréning obrán( vyhnutie sa zraneniam)
17:00  - nácvik Socializacnej časti ZTP a Slovenskej Bonitacie(skupinka, kolík, meranie, atď)
19:00 - grilovačka a voľná zábava
Sobota:
10:00 - obrany s Matom Stefekom
A výcvik s Jankom Argalasom( na obrany sa spraví zoznam a podľa toho sa bude kusat tak isto aj na poslušnosť)
V sobotu sa bude variť guláš.
Nedeľa
rano: bude tréning poslušnosti
‼️Cena za celý víkend je 50 EUR za psa ‼️‼️
 
Prihlásiť sa môžete na uvedený mail: valledirose@gmail.com 
 

Dôležité informácie pre ukrajinských chovateľov

 

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine veľa ukrajinských
chovateľov a majiteľov psov opustilo Ukrajinu s ich psami a s novonarodenými
šteňatami, resp. s gravidnými sukami, ktoré sa môžu okotiť v inej krajine.

Ukrajinský kynologický zväz (UKU) navrhol FCI riešenie tejto situácie a
prezídium FCI akceptovalo tento návrh na svojom zasadnutí 16.3.2022.

Je to nasledovný postup:  

A) v prípade že sa suka okotí v členskej krajine FCI (inej ako Ukrajina),
exportné preukazy na šteňatá vystaví UKU (Ukrajinský kynologický zväz) podľa
nasledovného postupu:  

            1) Miestne príslušný veterinárny lekár označí šteňatá mikročípmi
v súlade s platnými veterinárnymi predpismi, vykoná vakcináciu v súlade s
vekom šteniat, odkontroluje zdravotný stav, vrátane kontroly prítomnosti
semenníkov v miešku, zhryzu resp. iných anatomických anomálii (ako je
zalomený chvost atď ) a vystaví príslušný certifikát.

            2) Chovateľ (resp. osoba ktorá má v opatere suku a šteňatá)
zašle certifikát ako aj iné relevantné dokumenty požadované UKU (informácie
o otcovi, matke atď.) online UKU: hotline@uku.com.ua

            3) Kynológ UKU prostredníctvom videospojenia skontroluje
mikročipy a telesnú stavbu šteniat a vydá dokumenty pre šteňatá v (preukazy
šteniat) v digitálnej forme.

Záverečný krok: elektronické preukazy šteniat budú zaslané v elektronickej
forme emailom chovateľovi (osobe starajúcej sa o šteňatá a suku). Neskoršie
budú elektronické preukazy šteniat zamenené za exportné preukazy novým
majiteľom šteniat.

B) Platba za vydané exportné preukazy  pre ukrajinských psov (už predaných
alebo ktorí budú predaní) bude realizovaná nasledovne:

            - Noví majitelia psov zašlú na UKU ( hotline@uku.com.ua )
emailom kópiu preukazov šteniat (preukazov o pôvode vydaných na meno
predošlého majiteľa), resp.  elektronických preukazov šteniat s informáciami
o sebe a potvrdenie banky o platbe za preukazy pôvodu.

            Záverečný krok: UKU zašle emailom majiteľovi psa digitálnu kópiu
UKU exportného preukazu o pôvode. Digitálna kópia preukazu o pôvode bude
neskôr, keď začne ukrajinská pošta pracovať nahradená pravým papierovým
dokumentom.  

Preukaz šteňata / exportný Preukaz o pôvode získaný horeuvedeným spôsobom
bude akceptovaný všetkými členskými krajinami FCI a zmluvnými partnermi.

So všetkými  otázkami ohľadne tohto postupu sa obracajte na
hotline@uku.com.ua

01. 04. 2022

  

 

02. - 03. 04. 2022

05. - 08. 05. 2022

10. - 12. 06. 2022

 

07. - 10. 07. 2022

 

2. a 3/4. 09. 2022

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV BRATISLAVA

Logo

 

28. - 31. 10. 2022

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV BRATISLAVA

 

 

Akcie Dobermann klubu Slovenskej republiky
23. 07. 2022   Klubová výstava, Báč
24. 07. 2022   ZTP, Báč
24. 09. 2022   Špeciálna výstava, Báč
24. 09. 2022   Bonitácia, Báč
     
Iné dôležité dátumy
25. 06. 2022   Korung, Nemecko
03. - 04. 09. 2022 IDC Show, Chorvátsko, Velika Gorica
29. - 30. 10. 2022     IDC Weltmeisterschft, Taliansko

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2022 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2022 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2022

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

02. 10. 2021 Svetová výstava Brno

 

Svetová výstava Brno 02. 10. 2021 -Doberman - Gabriela Ridarčíková SK
 
Jedince slovenských majiteľov, alebo slovenské odchovy:
                                                                      
Otvorená čierny pes                                        Dorast čierna suka                                                                                 Mladých čierna suka
V BALTHASHARE VALLE DI ROSE                      VN 1 FCI World Promise 2021- CRISTAL REVADOG                                    V 1 CAJC, BOJ, FCI World Junior Winner 2021 CINDERELA VALLE DI ROSE
 
                                                                  
 
Stredná čierna suka                                                                     Otvorená čierna suka                             Otvorená čierna suka                          Šampiónov čierna suka
V 4 CASSIOPEA VALLE DI ROSE                                                    V - NAVARA NERA VEĽKÝ JAROK              V 3 - BELLARIS REVADOG                  V 4- YUMA II VOM KLINGBACH
      
 
                                                                 
 

       

 

18. 07. 2021 Výsledky KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANOV s CAC/CAJC      a      KOMBI VÍŤAZ

Uzávierka predĺžená do 07. 07. 2021
štatistika prihlásených http://clubdogshow.sk/statistics.php
Rozhodca / Judge / Richter: Kombi víťaz / KOMBISIEGER / COMBINATION WINNER: Pavel Tamáši

 

 

Účastníci výcvikového víkendu zameraného na techniku vystavovania dobermanov v statike,

na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa. 

 

K svadbe iba prianie jedno:
Kráčajte vždy v láske vedno!
Dňa 12. 03. 2021 zmenila Štefánia Kleinová priezvisko na Crmanová
 

Zaradení do chovu v roku 2021:

KATANA BY CALLIANA - povahový test 14. 11. 2020

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2021 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2021 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2021

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

Zaradení do chovu v roku 2020:

PRIDE OF RUSSIA HARTIA - povahový test 14. 11. 2020

BELIZE VALLE DI ROSE - povahový test 14. 11. 2020

 

14. 11. 2020 Povahový test 

Rozhodca - Richter - Judge : Ing. Pavel Tamáši

Figurant - Helper - Helfer: Maroš Ondrejka

Vyradení z chovu v roku 2020:

FURIA BEST CERBER - vek 8 rokov

OMEGA DEL NASI - vek 8 rokov

PRIDE OF RUSSIA KEPHARA - vek 8 rokov

 

Zaradení do chovu v roku 2020:

CAPE SECURE HECTOR - ZTP 13. 09. 2020

HAKIM DE LUXE VOM FREYER TAL - ZTP 13. 09. 2020

VERA VERENA MORGANTINA - ZTP 13. 09. 2020   

13. 09. 2020 ZTP Kamenný mlyn  

Rozhodca - Richter - Judge : Thomas Becht, GE

Figurant - Helper - Helfer: Luděk Šilhavý

 

10. 09. - 11. 09. 2020 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Luděk Šilhavý, garant Wolfgang Freyer.

05. 09. 2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV s CAC / CAJC - DOBERMANN KLUBSIEGERSCHAU mit CAC / CAJC - DOBERMANN CLUB WINNER SHOW with CAC / CAJC

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Gabriela Ridarčíková, SR

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

         PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

     

05. 09. 2020 Špeciálnu výstavu s CAC/CAJC - Sonderschau mit CAC/CAJC - Special show with CAC/CAJC 

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Sergej Vanžha, SK

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

         PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

 

29. - 30. 08. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Účasť treba nahlásiť Alicke Freyer, telefonicky 0903 782 332 prípadne na mail: alica.freyer@mail.t-com.sk

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

20. 08. – 23. 08. 2020


Výcvikový tábor so zakončením skúškou BH Vt / IGP, Figuranti Martin Barlik, Adam Brada, rozhodca delegovaný dodatočne, ubytovanie na Ranči,
strava individuálna, možnosť sa prihlásiť aj s iným plemenom psa na doplnenie miest a na skúšku.
Cena ubytovania podľa platného cenníka na Ranči Nový dvor, pre iné plemeno cena za tábor =65,- €/pes každý ďalší =25,- € vrátane skúšky.  


Uzávierka prihlášok najneskôr do 15. 08. 2020, 15:00 hod. Počet psov je prísne limitovaný.

Upozorňujem účastníkov tábora, aby do mailu, sms .. písali :

Meno psovoda – prípadne aj ďalšiu osobu (ďalšie osoby)
Telefónne číslo
Meno psa
Vek psa
Akú skúšku chce absolvovať na konci

Údaje zasielať Martin Barlík !!!

Ďakujeme a tešíme sa na Vás a Vašich psov

 

20. - 21. 06. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

Fotka Marcely Korchanikovej.

 

Fotka Marcely Korchanikovej.

 

 

Official communication cancellation IDC WM 2020!!

Dear IDC member countries and Dobermann sport friends,

On this occasion we have to inform you that, due to the current state of health and world politics, we unfortunately feel obliged to cancel the planned IDC World Championship in Italy.
In the meantime, the World Health Organization (WHO) has published that the "corona virus disease" is internationally classified as a pandemic.
Even the International Dobermann Club cannot escape this.
We hope for your understanding that for the benefit of the health of competitors, organisers, visitors, dogs etc. this measure seems to be unavoidable.
We would have liked to have taken a different decision, but at present this seems impossible for health reasons.
Thank you very much for your understanding.
With the best wishes for your health and until a healthy reunion,

Warm regards,

Hans Wiblishauser, 1st President of the IDC

Pozvánka na Členskú schôdzu, kotrá sa bude konať 07. 03. 2020 v Kamennom mlyne - 

Schôdza je zrušená  !!!

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2020 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2020 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2020

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

SPONZORI      

                    

Pozor zmena termínú Povahového testu - nový termín 05. 10. 2019. Začiatok o 8:00 hod.

Rozhodca Ing. Pavel Tamáši, figurat Martin Barlík. Príjem psov od 07:30 hod.

   

 

Upozornenie:

Zmena figurantov na Výcvikový víkend zameraný na obranu v Dolnom Kubíne v termíne od 30. 05. 2019 - 01. 06. 2019: Richard Holík a Marek Kuštár

Zmena figuranta na Povahový test a Kombi v Dolnom Kubíne v termíne 02. 06. 2019: Richard Holík

     

 

PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION                             PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom

AKCIE 2019 - informácie sa budú postupne dopĺňať do sekcie Klubové akcie

30. 03. 2019 Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom. Figurant Milan Mihók, Rozhodca: Mgr. Igor Lengvarský - info čoskoro

30. 05. - 01 . 06. 2019 Výcvikový víkend zameraný na obranu a poslušnosť, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Figurant Peter Mičúch, garant Ing. Pavol Klein

02. 06. 2019 Povahový test, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Rozhodca bude Ondrej Bihári, figurant Peter Mičúch

02. 06. 2019 Špeciálna výstava dobermanov, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Rozhodca Mgr. Štefánia Kleinová, rozhodca Ondrej Bihári

17. 07. - 19 . 07. 2019 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018, garant Wolfgang Freyer

20. 07 . 2019 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (DOCX) - čoskoro

21. 07. 2019 Kamenný mlyn - EURÓPSKA KLUBOVÁ VÝSTAVA a EURÓPSKY KOMBI VÍŤAZ - rozhodca p. Killmaier, DE figurant Martin Barlík

12. 08. - 18 . 08. 2019 Malý Lapáš - Z POLYTANU - Výcvikový tábor zameraný na BH - garant: Martin Barlík a Alena Horváthová

02. 10. - 04 . 10. 2019 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018, garant Wolfgang Freyer

05. 10 . 2019 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (DOCX) - čoskoro

06. 10 . 2019 - Povahový test, Kamenný mlyn - rozhodca bude doplnené - figurant Martin Barlík

Prihláška (DOCX) - čoskoro

Upozornenie

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2019 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2019 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2019

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

14. 04. - 15. 04. 2018 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

V sobotu od 10:00 hod. – teória kombinovaná s ukážkami po obede – tréning s vlastným psom – odstraňovanie zlých návykov v Nedeľu od 10:00 – tréning s vlastným psom

Špeciálna výstava a súťaž Kombi Víťaz - Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger - Special show & competition Kombi Winner, 03. 06. 2018 Osrblie

 

PROPOZÍCIE – AUSSCHREIBUNG – PROPOSITION

PRIHLÁŠKA – MELDESCHEIN – ENTRY FORM


 

PRIHLÁŠKA na Povahový test

Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 10. 12. 2017
Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 09. 12. 2017
Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 11. 10. 2017
23. 09. 2017  Online Výsledky

Majster Slovenska 2017 podľa IPO 1, Jozef Mikla so psom TOM TAILOR MORGANTINA

 

 

25. 09. 2017 Informácia z kongresu IDC 2017 v Maďarsku
25. 09. 2017 VYHODNOTENIE RTG BEDROVÝCH KĹBOV NOVÉ PRAVIDLÁ pri vyhodnocovaní v Nemecku platné od 08. 09. 2017 !
Pre viac informácií kliknite na obrázok.
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 17. 09. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 18. 09. 2017
Vloženie Výsledky z IDC v Maďarsku 08. - 09. 09. 2017

PLAY BOY Z TOMKY - VN 2 v triede dorastu
PRIDE OF RUSSIA HARTIYA - VD v triede mladých z 54 - najlepšie možné ocenenie V sa nezadáva
ABARA REVADOG - V v strednej triede
ARCHIE REVADOG V v strednej triede
OAKHEART DI BAIA NERA -VN 2 v minor puppy vtriede
GET TO THE POINT HENNESSY - V v triede šampiónov
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Bratislava 20. 08. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Bratislava 19. 08. 2017
Vloženie Výsledky z Nemeckého ZTP, Kamenný mlyn 22. 07. 2017

Organizačný výbor Európskej klubovej výstavy dobermannov pod vedením riaditeľa výstavy Wolfganga Freyera, ďakuje členom Dobermann klubu, ktorí sa podieľali na prácach pri zabezpečovaní Európskej klubovej výstavy a ZTP ako aj pri práci vo výstavných kruhoch.

Vloženie Výsledky z Európskej klubovej výstavy, Kamenný Mlyn 23. 07. 2017
Vloženie Výsledky z EUK - Kombi - psi, Kamenný Mlyn 23. 07. 2017
 
Vloženie Výsledky z EUK - Kombi - suky, Kamenný Mlyn 23. 07. 2017
 
 
 

Sponzor výstavyOnline prihlasovanie - Online Login -  Online-Anmeldung
">

3. Uzávierka - Entryclose -Meldeschluß - 13. 07. 2017

Sponzor výstavy

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Veľká Ida 02. 07. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Veľká Ida 01. 07. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 04. 06. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 03. 06. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 02. 06. 2017
Vloženie Výsledky zo Špeciálnej výstavy, Liptovská Sielnica 28. 05. 2017
Vloženie Výsledky z Kombi, Liptovská Sielnica 28. 05. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Lučenec 07. 05. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Lučenec 06. 05. 2017
Výcvik v Lučenci 1. - 2. júla. Figurant Martin Majer. Prihlasovať sa dá na Milan Chudý 0944 955 577, mail chudmil@gmail.com
Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica z členskej schôdze 04. 03. 2017
Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 04. 03. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 02. 04. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 01. 04. 2017
Vložená pozvánka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 4. 3. 2017 o 12:00 hodine v priestoroch penziónu Z Polytanu na Malom Lapáši ( pri Nitre )
Vloženie Výsledky z Národnej výstavy Bratislava 19. 02. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 15. 01. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 14. 01. 2017
Vloženie Akcií Dobermann klubu na rok 2017 - čoskoro

Upozornenie:
Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2017 !!!
Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2017 bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue.
Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX
Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2017
Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €
Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 
Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:
Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožnk

 

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 04. 12. 2016
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 03. 12. 2016

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 06. 11. 2016
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 05. 11. 2016

Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 06. 10. 2016

Píšte na mail doberman@doberman.sk

Kompletné výsledky
Majstrovstvá Slovenska dobermannov podľa BH/VT - rozhodca: Milan Kadlecaj
1. miesto MS Dobermanov - 2. miesto celkovo - Jozef Mikla - TOM TAILOR Morgantina - 58 bodov - Majster Slovenska dobermannov - BH/VT
2. miesto MS Dobermanov - 5. miesto celkovo - Laura Amgwerdová - GHANA Veľký Jarok - 46 bodov
3. miesto MS Dobermanov - 6. miesto celkovo - Ing. Michaela Murková - GENESIS Best Cerber - 39 bodov
Majstrovstvá Slovenska dobermannov podľa IPO 1 - rozhodca: A: Ferenc Suszter B: Johannes Eitler C: Jozef Adamuščin a Figurant: Martin Štefek
1. miesto MS Dobermanov - 11. miesto celkovo - Magdalena Kasperek - PL - CHALLENGER King of Romania - 41 - 81 - 71 - 197 bodov
Majstrovstvá Slovenska dobermannov podľa BH/VT - rozhodca: A: Ferenc Suszter B: Johannes Eitler C: Jozef Adamuščin a Figuranti: Peter Mičúch, Zdenko Snítil
  
diskvalifikovaný - Ivan Spalovský - FYLEUS Best Cerber - 72 - 79 - disk - disk
diskvalifikovaný - Milan Chudý - EZY von Spellen - 70 - 70 - disk - disk
Veľká gratulácia všetkým - viac fotiek čoskoro

Nové podmienky účasti na IDC WM IPO 3  KLIKNITE NA TEXT

07. - 9. 10. 2016 sa koná v priestoroch KK Krásna - Košice, výcvikovy tábor 1. časť so zameraním na skúšky IPO, SVV a ZTP
figurant a výcvikár Mihok Milan 
figurant Marek Hanušovský
Ubytovanie penzión Barca.
Výcvik začína v piatok na obed a končí v nedeľu na obed.
Tešíme sa na Vás
Kontakt:  0911 937 716 prípadne cez FB  "Miňko Milan"
Online prihláška

Vloženie Výsledky z IDC show 2016

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 21. 08. 2016
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 20. 08. 2016

28. 02. 1948 – 12. 08. 2016
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom dobermannov,
že dňa 12. 08. 2016 skonal MVDr. Pierreluigi Pezzano,
 Vice-President IDC, president AIAD, rozhodca pre exteriér a ZTP.
Veľký znalec a milovník plemena, ktorého chovu sa venoval od roku 1978 "del Citone".
Spomíname na neho s úctou a láskou.

Výcvikový víkend DK SR - termín 01. 09. - 04. 09. 2016 Liptovská Sielnica - info Beata Kleinová

Vloženie Výsledky z Európskej klubovej, Kamenný mlyn 24. 07. 2016
Vloženie Výsledky z Európskej KOMBI víťaz - pes, Kamenný mlyn 24. 07. 2016
Vloženie Výsledky z Európskej KOMBI víťaz - suka, Kamenný mlyn 24. 07. 2016

Vloženie Výsledky zo ZTP, Kamenný mlyn 23. 07. 2016

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Veľká Ida 03. 07. 2016
Vloženie Výsledky z Celoštátnej výstavy Veľká Ida 02. 07. 2016

Online prihlasovanie - Online Login -  Online-Anmeldung
Propozície - Show Regulations - Ausstellungs-Ordnung
Generálny sponzorom EURÓPSKEJ KLUBOVEJ VÝSTAVY + KOMBI VÍŤAZA, Kamenný mlyn 2016

Vloženie Výsledky z IDC 2016 Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov IP0 3, 20. - 22. 05. 2016 Komárom, Maďarsko

Vloženie Výsledky z Povahového testu konaného 15. 05. 2016 v Liptovskej Sielnici

Sponzor Špeciálnej výstavy a súťaže Kombi Víťaz 2016

Vloženie Výsledky zo súťaže Kombi víťaz 2016 Liptovská Sielnica 15. 05. 2016
Vloženie Výsledky zo Špeciálnej výstavy DKSR Liptovská Sielnica 15. 05. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Lučenec 08. 05. 2016
Vloženie Výsledky CAC Lučenec 07. 05. 2016

Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru, Zápisnica z Členskej schôdze a Klubové poplatky platné od 01. 05. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 03. 04. 2016
Vloženie Výsledky CACIB Nitra 02. 04. 2016

NOVÝ TERMÍN - Vložená poznávnka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19. 3. 2016

Do sekcie Akcie - vložené - Liptovská Sielnica - prihláška na povahový test, prihláška a propozície na Špeciálnu výstavu

Do sekcie Dokumenty - Nemecké ZTP - vložené povinné von Willebrands Faktor krvné vyšetrenie potrebné k ZTP

Vložená poznávnka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27. 2. 2016 o 13:30 hodine v priestoroch penziónu Z Polytanu na Malom Lapáši ( pri Nitre )

Do sekcie Dokumenty bola vložená Zápisnica zo schôdze výboru, ktorá sa konala 22. 01. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 17. 01. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 16. 01. 2016

Vloženie Akcií Dobermann klubu na rok 2016

Upozornenie:
Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2016 !!!
Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2016 bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue.
Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0011481436/0900 
IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX
Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2016
Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €
Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 
Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:
Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

Vloženie Výsledky z 29. 11. 2015 Medzinárodná výstava Nitra - CACIB
Vloženie Výsledky z 28. 11. 2015 Medzinárodná výstava Nitra - CACIB

Vloženie Propozícií a prihlášky na EURÓPSKU KLUBOVÚ VÝSTAVU + KOMBI VÍŤAZA, Kamenný mlyn,  ktorá sa bude konať 24. 07. 2016
- vložené v sekcii Klubové akcie - a na samostatnej webovej stránke www.show.doberman.sk

Vloženie prihlášky na ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn, ktorá sa bude konať 23. 07. 2016 - vložená v sekcii Klubové akcie

Vloženie Zápisnica zo schôdze výboru DKSR z 29. 10. 2015 - v sekcii Legislatíva, dokumenty

Helmut Redtenbacher
18. 05. 1943 – 21. 10. 2015
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom dobermannov,
že dňa 21. 10. 2015 náhle skonal pán Helmut Redtenbacher,
 generálny tajomník IDC, rozhodca exteriéru a prezident Dobermann klubu Južnej Afriky.
Bol to obetavý, nápomocný a láskavý človek, priateľ všetkých milovníkov dobermannov.
Bol plný života a radosti. Spomíname na neho s úctou a láskou.

Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB -25. 10. 2015
Vloženie Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB - 24. 10. 2015

Výsledky - Majstrovstvá Slovenska dobermannov 16. - 18. 10. 2015 Malý Lapáš


18. 10. 2015 VYHODNOTENIE RTG BEDROVÝCH KĹBOV NOVÉ PRAVIDLÁ pri vyhodnocovaní v Nemecku ! Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Pretek o Pohár firmy Z POLYTANU SK

Propozície    -    Prihláška

06. 09. 2015 Výsledky Povahového testu dobermanov Liptovská Sielnica 
06. 09. 2015 Výsledky Špeciálna výstava dobermanov Liptovská Sielnica
06. 09. 2015 Vloženie Výsledky zo súťaže Kombi víťaz 2015

23. 08. 2015 Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB
22. 08. 2015 Výsledky Medzinárodná výstava Bratislava - CACIB

05. 07. 2015 Výsledky Medzinárodná výstava Veľká Ida - CACIB
04. 07. 2015 Výsledky Národná výstava Veľká Ida - CAC

Vloženie Prihlášky na Povahový test 06. 09. 2015 Liptovská Sielnica

Špeciálna výstava & súťaž Kombi Víťaz / Special show & competition Kombi Winner / Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger,Liptovská Sielnica  
Propozície - Propositions - Propositions / Prihláška - Entry from - Meldeschein zum

07. 06. 2015 Výsledky Medzinárodná výstava Nitra - CACIB
06. 06. 2015 Výsledky Medzinárodná výstava Nitra - CACIB
05.06. 2015 Výsledky Celoštátna výstava Nitra - CAC

24. 05. 2015 Výsledky Klubová výstava dobermanov GRAND PRIX O Zlatého dobermana, Kamenný mlyn 
23. 05. 2015 Výsledky ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn

10 05. 2015 Výsledky CACIB NOVOGRAD DOG SHOW
09. 05. 2015 Výsledky CAC Lučenec CUP

08 04. 2015
Vloženie Stanov občianskeho združenia - DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY v pdf
Vloženie Chovateľského poriadku v pdf
Vloženie Povahového testu v pdf
Vloženie Chovnosť v skratke v pdf

07 04. 2015
Vloženie zápisnice z Výročnej členskej schôdze konanej 14. 02. 2015 v Kamennom mlyne v pdf

01. 03. 2015 Medzinárodná výstava Nitra(CACIB)

28. 02. 2015 Medzinárodná výstava Nitra(CACIB)

11. 01. 2015 Medzinárodná výstava Nitra(CACIB)
10. 01. 2015 Medzinárodná výstava Nitra(CACIB)