SPONZORI      

                    

Pozor zmena termínú Povahového testu - nový termín 05. 10. 2019. Začiatok o 8:00 hod.

Rozhodca Ing. Pavel Tamáši, figurat Martin Barlík. Príjem psov od 07:30 hod.

   

 

Upozornenie:

Zmena figurantov na Výcvikový víkend zameraný na obranu v Dolnom Kubíne v termíne od 30. 05. 2019 - 01. 06. 2019: Richard Holík a Marek Kuštár

Zmena figuranta na Povahový test a Kombi v Dolnom Kubíne v termíne 02. 06. 2019: Richard Holík

     

 

PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION                             PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom

AKCIE 2019 - informácie sa budú postupne dopĺňať do sekcie Klubové akcie

30. 03. 2019 Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom. Figurant Milan Mihók, Rozhodca: Mgr. Igor Lengvarský - info čoskoro

30. 05. - 01 . 06. 2019 Výcvikový víkend zameraný na obranu a poslušnosť, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Figurant Peter Mičúch, garant Ing. Pavol Klein

02. 06. 2019 Povahový test, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Rozhodca bude Ondrej Bihári, figurant Peter Mičúch

02. 06. 2019 Špeciálna výstava dobermanov, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ. Rozhodca Mgr. Štefánia Kleinová, rozhodca Ondrej Bihári

17. 07. - 19 . 07. 2019 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018, garant Wolfgang Freyer

20. 07 . 2019 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (DOCX) - čoskoro

21. 07. 2019 Kamenný mlyn - EURÓPSKA KLUBOVÁ VÝSTAVA a EURÓPSKY KOMBI VÍŤAZ - rozhodca p. Killmaier, DE figurant Martin Barlík

12. 08. - 18 . 08. 2019 Malý Lapáš - Z POLYTANU - Výcvikový tábor zameraný na BH - garant: Martin Barlík a Alena Horváthová

02. 10. - 04 . 10. 2019 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018, garant Wolfgang Freyer

05. 10 . 2019 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (DOCX) - čoskoro

06. 10 . 2019 - Povahový test, Kamenný mlyn - rozhodca bude doplnené - figurant Martin Barlík

Prihláška (DOCX) - čoskoro

Upozornenie

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2019 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2019 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2019

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník