Štandard

DOBERMANN (143) - Slovenský preklad čoskoro

S platnosťou od 01. 08. 2016 prichádza u plemena doberman k zmene FCI štandaru.

Nový štandar - dobermann komplentne nekupírovaný.  - Kupírovaníe - výstavy a uchovnenie - vysvetlenie.

Doterajší štandard zostáva v platnosti do 31. 07. 2016. 

 

Group : n°2 - Pinscher and Schnauzer - Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs

Skupina: 2 Pinče a bradáči - molosoidné plemená a šajčiarske salašnícke psy

   

Date of publication of the standard

Dátum publikovania štandardu

 
English DOBERMANN 12/17/2015
Français DOBERMANN 09/30/2016
Deutsch DOBERMANN 12/17/2015
Español DOBERMANN 09/30/2016

 

Section

Sekcia

2 Pinscher and Schnauzer type

2 Pinče a bradáči 

Subsection

Podsekcia

1 Pinscher

1 Pinče

Date of acceptance on a definitive basis by the FCI

Dátum akceptovania 

1/1/1955

Official authentic language

Oficiálny úradný jazyk - Krajina pôvodu

German

Nemecký - Nemecko

Date of publication of the official valid standard

Dátum uverejnenia oficiálne platného štandardu

11/13/2015
 

Breed status

-

Recognized on a definitive basis

-

Country of origin of the breed

Krajina pôvodu

GERMANY

Nemecko

Working trial

Pracovná skúška

Subject to a working trial according to the FCI Breeds Nomenclature

Podlieha pracovnej skúške podľa nomenklatúry plemien FCIVarieties - Variety

a) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS

a) ČIERNY S PÁLENíM 

CACIB

b) BROWN WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS

b) HNEDÝ S PÁLENíM

 

 

Illustrations - Ilustrácia