Dátum Akcia Miesto Rozhodca Zabezpečuje
22. 03. - 24. 03. 2024  Výcvikový víkend  Malý Lapáš

-

 Alena Horváthová
24. 03. 2024  Bonitácia  Malý Lapáš

 Bonitačná komisia: 

 Exteriér - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Povaha - Ing. Pavel Tamáši

 Poradca chovu - Korchaniková

 Figutant: Peter Hošták

 Alena Horváthová
01. 06. 2024  ZTP -  Nemecká skúška vhodnosti do chovu   Futbalový štadión Jablonec

 Rozhodca: Anton Spindler  (D)

 figurant:  Luděk Šilhavý

 Freyer
02. 06. 2024  Klubová výstava  Futbalový štadión Jablonec  Anton Spindler  (D)  Ing. Jana Šafářová
15. - 16. 06. 2024
 Výcvikový víkend - technika vystavovania dobermanov  Futbalový štadión Jablonec

Lektorka - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Alena Horváthová
09. 08. - 11. 08. 2024  Výcvikový víkend  Malý Lapáš Figurant - Šilhavý Luděk  Alena Horváthová
bude upresnené  Skúška BH-VT  Malý Lapáš  bude doplnený  Alena Horváthová
31. 08. - 01. 09. 2024  Výcvikový víkend - technika vystavovania dobermanov  Futbalový štadión Jablonec Lektorka - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Alena Horváthová

12. 10. 2024  Špeciálna výstava  Futbalový štadión Jablonec  MVDr. Martina Ellerová  Michal Kubaľák + Zuzana Juhászová
12. 10. 2024  ADpr  - vytrvalostná skúška  Obec Jablonec  Rudi Killmaier (D)  Freyer
13. 10. 2024  ZTP -  Nemecká skúška vhodnosti do chovu   Futbalový štadión Jablonec

 Rozhodca: Rudi Killmaier (D)

figurant:  Luděk Šilhavý

 Freyer
jesenná 2024  Bonitácia  Futbalový štadión Jablonec

 Bonitačná komisia

 Exteriér - 

 Povaha - Ing. Pavel Tamáši

 Poradca chovu - Korchaniková

 Figurant:

 ???

 

Due to the high number of entries (213) we have to invite another judge.

The judge for the minor puppy female, minor puppy male, puppy female, veteran, and honor classes was changed. The new judge is Mrs. Erika Szokol.

The puppy males class will be judged by Mr. Rada Istvan (both black and brown)

Časť účastníkov :)

 

 

          

   

 


 

PROGRAM
Piatok:
15:00  - príchod
16:00 - prednáška fyzio, príprava psa na tréning obrán( vyhnutie sa zraneniam)
17:00  - nácvik Socializacnej časti ZTP a Slovenskej Bonitacie(skupinka, kolík, meranie, atď)
19:00 - grilovačka a voľná zábava
Sobota:
10:00 - obrany s Matom Stefekom
A výcvik s Jankom Argalasom( na obrany sa spraví zoznam a podľa toho sa bude kusat tak isto aj na poslušnosť)
V sobotu sa bude variť guláš.
Nedeľa
rano: bude tréning poslušnosti
‼️Cena za celý víkend je 50 EUR za psa ‼️‼️
 
Prihlásiť sa môžete na uvedený mail: valledirose@gmail.com 
 

       

 

Uzávierka predĺžená do 07. 07. 2021
štatistika prihlásených http://clubdogshow.sk/statistics.php
Rozhodca / Judge / Richter: Kombi víťaz / KOMBISIEGER / COMBINATION WINNER: Pavel Tamáši

 

 

14. 11. 2020 Povahový test 

Rozhodca - Richter - Judge : Ing. Pavel Tamáši

Figurant - Helper - Helfer: Maroš Ondrejka

Popis - Akcie

.

13. 09. 2020 ZTP Kamenný mlyn  

Rozhodca - Richter - Judge : Thomas Becht, GE

Figurant - Helper - Helfer: Luděk Šilhavý

 

10. 09. - 11. 09. 2020 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Luděk Šilhavý, garant Wolfgang Freyer.

05. 09. 2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV s CAC / CAJC - DOBERMANN KLUBSIEGERSCHAU mit CAC / CAJC - DOBERMANN CLUB WINNER SHOW with CAC / CAJC

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Gabriela Ridarčíková, SR

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

         PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

     

05. 09. 2020 Špeciálnu výstavu s CAC/CAJC - Sonderschau mit CAC/CAJC - Special show with CAC/CAJC 

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Sergej Vanžha, SK

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

         PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

 

29. - 30. 08. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Účasť treba nahlásiť Alicke Freyer, telefonicky 0903 782 332 prípadne na mail: alica.freyer@mail.t-com.sk

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

20. 08. – 23. 08. 2020


Výcvikový tábor so zakončením skúškou BH Vt / IGP, Figuranti Martin Barlik, Adam Brada, rozhodca delegovaný dodatočne, ubytovanie na Ranči,
strava individuálna, možnosť sa prihlásiť aj s iným plemenom psa na doplnenie miest a na skúšku.
Cena ubytovania podľa platného cenníka na Ranči Nový dvor, pre iné plemeno cena za tábor =65,- €/pes každý ďalší =25,- € vrátane skúšky.  


Uzávierka prihlášok najneskôr do 15. 08. 2020, 15:00 hod. Počet psov je prísne limitovaný.

Upozorňujem účastníkov tábora, aby do mailu, sms .. písali :

Meno psovoda – prípadne aj ďalšiu osobu (ďalšie osoby)
Telefónne číslo
Meno psa
Vek psa
Akú skúšku chce absolvovať na konci

Údaje zasielať Martin Barlík !!!

Ďakujeme a tešíme sa na Vás a Vašich psov

 

20. - 21. 06. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

30. 05. - 01 . 06. 2019 Výcvikový víkend zameraný na obranu a poslušnosť, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ

Upozornenie:

Zmena figurantov na Výcvikový víkend zameraný na obranu v Dolnom Kubíne v termíne od 30. 05. 2019 - 01. 06. 2019: Richard Holík a Marek Kuštár

Zmena figuranta na Povahový test a Kombi v Dolnom Kubíne v termíne 02. 06. 2019: Richard Holík

     

 

PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION                             PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

02. 06. 2019 Povahový test, Dolný Kubín - Kemp Tília Gäceľ

Povahový test, Košice miesto Kynologický klub - Košice - Krásna nad Hornádom

14. 04. - 15. 04. 2018 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

V sobotu od 10:00 hod. – teória kombinovaná s ukážkami po obede – tréning s vlastným psom – odstraňovanie zlých návykov v Nedeľu od 10:00 – tréning s vlastným psom