Výkonný výbor klubu

 

Výkonný výbor klubu  Meno a priezvisko Adresa E-mail Mobil
Prezident Ridarčíková Gabriela MVDr.
 Sasinkova 14, 
811 08 Bratislava
gridarcikova@gmail.com  0948 868 711
Vice prezident Tamáši Pavel Ing.
 Reca 640
925 26 Reca
pavel.tamasi@gmail.com - 0917 753 931
Tajomník Freyer Alica
 Obchodná 469
 906 38  Rohožník
freyertal@hotmail.com 0903 782 332
Poradca pre chov Korchaniková Marcela
 Hurbanova 2236/57
022 01 Čadca 
doberman@doberman.sk 0903 030 552
Poradca pre výkon Tamáši Pavel Ing.
 Reca 640
925 26 Reca
pavel.tamasi@gmail.com  0917 753 931
Pokladník a správa web Korchaniková Marcela
 Hurbanova 2236/57
022 01 Čadca 
doberman@doberman.sk  0903 030 552

Člen výboru

Horváthová Alena
 
 
clotty27@gmail.com 0908 626 318