Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 04. 12. 2016
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 03. 12. 2016

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 06. 11. 2016
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 05. 11. 2016

Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 06. 10. 2016

Píšte na mail doberman@doberman.sk

Kompletné výsledky
Majstrovstvá Slovenska dobermannov podľa BH/VT - rozhodca: Milan Kadlecaj
1. miesto MS Dobermanov - 2. miesto celkovo - Jozef Mikla - TOM TAILOR Morgantina - 58 bodov - Majster Slovenska dobermannov - BH/VT
2. miesto MS Dobermanov - 5. miesto celkovo - Laura Amgwerdová - GHANA Veľký Jarok - 46 bodov
3. miesto MS Dobermanov - 6. miesto celkovo - Ing. Michaela Murková - GENESIS Best Cerber - 39 bodov
Majstrovstvá Slovenska dobermannov podľa IPO 1 - rozhodca: A: Ferenc Suszter B: Johannes Eitler C: Jozef Adamuščin a Figurant: Martin Štefek
1. miesto MS Dobermanov - 11. miesto celkovo - Magdalena Kasperek - PL - CHALLENGER King of Romania - 41 - 81 - 71 - 197 bodov
Majstrovstvá Slovenska dobermannov podľa BH/VT - rozhodca: A: Ferenc Suszter B: Johannes Eitler C: Jozef Adamuščin a Figuranti: Peter Mičúch, Zdenko Snítil
  
diskvalifikovaný - Ivan Spalovský - FYLEUS Best Cerber - 72 - 79 - disk - disk
diskvalifikovaný - Milan Chudý - EZY von Spellen - 70 - 70 - disk - disk
Veľká gratulácia všetkým - viac fotiek čoskoro

Nové podmienky účasti na IDC WM IPO 3  KLIKNITE NA TEXT

07. - 9. 10. 2016 sa koná v priestoroch KK Krásna - Košice, výcvikovy tábor 1. časť so zameraním na skúšky IPO, SVV a ZTP
figurant a výcvikár Mihok Milan 
figurant Marek Hanušovský
Ubytovanie penzión Barca.
Výcvik začína v piatok na obed a končí v nedeľu na obed.
Tešíme sa na Vás
Kontakt:  0911 937 716 prípadne cez FB  "Miňko Milan"
Online prihláška

Vloženie Výsledky z IDC show 2016

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 21. 08. 2016
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 20. 08. 2016

28. 02. 1948 – 12. 08. 2016
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom dobermannov,
že dňa 12. 08. 2016 skonal MVDr. Pierreluigi Pezzano,
 Vice-President IDC, president AIAD, rozhodca pre exteriér a ZTP.
Veľký znalec a milovník plemena, ktorého chovu sa venoval od roku 1978 "del Citone".
Spomíname na neho s úctou a láskou.

Výcvikový víkend DK SR - termín 01. 09. - 04. 09. 2016 Liptovská Sielnica - info Beata Kleinová

Vloženie Výsledky z Európskej klubovej, Kamenný mlyn 24. 07. 2016
Vloženie Výsledky z Európskej KOMBI víťaz - pes, Kamenný mlyn 24. 07. 2016
Vloženie Výsledky z Európskej KOMBI víťaz - suka, Kamenný mlyn 24. 07. 2016

Vloženie Výsledky zo ZTP, Kamenný mlyn 23. 07. 2016

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Veľká Ida 03. 07. 2016
Vloženie Výsledky z Celoštátnej výstavy Veľká Ida 02. 07. 2016

Online prihlasovanie - Online Login -  Online-Anmeldung
Propozície - Show Regulations - Ausstellungs-Ordnung
Generálny sponzorom EURÓPSKEJ KLUBOVEJ VÝSTAVY + KOMBI VÍŤAZA, Kamenný mlyn 2016

Vloženie Výsledky z IDC 2016 Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov IP0 3, 20. - 22. 05. 2016 Komárom, Maďarsko

Vloženie Výsledky z Povahového testu konaného 15. 05. 2016 v Liptovskej Sielnici

Sponzor Špeciálnej výstavy a súťaže Kombi Víťaz 2016

Vloženie Výsledky zo súťaže Kombi víťaz 2016 Liptovská Sielnica 15. 05. 2016
Vloženie Výsledky zo Špeciálnej výstavy DKSR Liptovská Sielnica 15. 05. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Lučenec 08. 05. 2016
Vloženie Výsledky CAC Lučenec 07. 05. 2016

Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru, Zápisnica z Členskej schôdze a Klubové poplatky platné od 01. 05. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 03. 04. 2016
Vloženie Výsledky CACIB Nitra 02. 04. 2016

NOVÝ TERMÍN - Vložená poznávnka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19. 3. 2016

Do sekcie Akcie - vložené - Liptovská Sielnica - prihláška na povahový test, prihláška a propozície na Špeciálnu výstavu

Do sekcie Dokumenty - Nemecké ZTP - vložené povinné von Willebrands Faktor krvné vyšetrenie potrebné k ZTP

Vložená poznávnka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27. 2. 2016 o 13:30 hodine v priestoroch penziónu Z Polytanu na Malom Lapáši ( pri Nitre )

Do sekcie Dokumenty bola vložená Zápisnica zo schôdze výboru, ktorá sa konala 22. 01. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 17. 01. 2016

Vloženie Výsledky CACIB Nitra 16. 01. 2016

Vloženie Akcií Dobermann klubu na rok 2016

Upozornenie:
Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2016 !!!
Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2016 bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue.
Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0011481436/0900 
IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX
Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2016
Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €
Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 
Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:
Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník