Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 10. 12. 2017
Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 09. 12. 2017
Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 11. 10. 2017
23. 09. 2017  Online Výsledky

Majster Slovenska 2017 podľa IPO 1, Jozef Mikla so psom TOM TAILOR MORGANTINA

 

 

25. 09. 2017 Informácia z kongresu IDC 2017 v Maďarsku
25. 09. 2017 VYHODNOTENIE RTG BEDROVÝCH KĹBOV NOVÉ PRAVIDLÁ pri vyhodnocovaní v Nemecku platné od 08. 09. 2017 !
Pre viac informácií kliknite na obrázok.
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 17. 09. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 18. 09. 2017
Vloženie Výsledky z IDC v Maďarsku 08. - 09. 09. 2017

PLAY BOY Z TOMKY - VN 2 v triede dorastu
PRIDE OF RUSSIA HARTIYA - VD v triede mladých z 54 - najlepšie možné ocenenie V sa nezadáva
ABARA REVADOG - V v strednej triede
ARCHIE REVADOG V v strednej triede
OAKHEART DI BAIA NERA -VN 2 v minor puppy vtriede
GET TO THE POINT HENNESSY - V v triede šampiónov
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Bratislava 20. 08. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Bratislava 19. 08. 2017
Vloženie Výsledky z Nemeckého ZTP, Kamenný mlyn 22. 07. 2017

Organizačný výbor Európskej klubovej výstavy dobermannov pod vedením riaditeľa výstavy Wolfganga Freyera, ďakuje členom Dobermann klubu, ktorí sa podieľali na prácach pri zabezpečovaní Európskej klubovej výstavy a ZTP ako aj pri práci vo výstavných kruhoch.

Vloženie Výsledky z Európskej klubovej výstavy, Kamenný Mlyn 23. 07. 2017
Vloženie Výsledky z EUK - Kombi - psi, Kamenný Mlyn 23. 07. 2017
 
Vloženie Výsledky z EUK - Kombi - suky, Kamenný Mlyn 23. 07. 2017
 
 
 

Sponzor výstavyOnline prihlasovanie - Online Login -  Online-Anmeldung
">

3. Uzávierka - Entryclose -Meldeschluß - 13. 07. 2017

Sponzor výstavy

Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Veľká Ida 02. 07. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Veľká Ida 01. 07. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 04. 06. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 03. 06. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy, Nitra 02. 06. 2017
Vloženie Výsledky zo Špeciálnej výstavy, Liptovská Sielnica 28. 05. 2017
Vloženie Výsledky z Kombi, Liptovská Sielnica 28. 05. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Lučenec 07. 05. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Lučenec 06. 05. 2017
Výcvik v Lučenci 1. - 2. júla. Figurant Martin Majer. Prihlasovať sa dá na Milan Chudý 0944 955 577, mail chudmil@gmail.com
Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica z členskej schôdze 04. 03. 2017
Do sekcie Legislatíva - vložené: Zápisnica zo schôdze výboru 04. 03. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 02. 04. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Bratislava 01. 04. 2017
Vložená pozvánka na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 4. 3. 2017 o 12:00 hodine v priestoroch penziónu Z Polytanu na Malom Lapáši ( pri Nitre )
Vloženie Výsledky z Národnej výstavy Bratislava 19. 02. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 15. 01. 2017
Vloženie Výsledky z Medzinárodnej výstavy Nitra 14. 01. 2017
Vloženie Akcií Dobermann klubu na rok 2017 - čoskoro

Upozornenie:
Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2017 !!!
Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2017 bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue.
Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX
Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2017
Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €
Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 
Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:
Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožnk