Výročná členská schôdza sa bude konať dňa 07. 10. 2023 o 16.00 hodine v reštaurácii na Futbalovom štadióne v Jablonci

Pozvánka 

VZHĽADOM K TOMU, ŽE SA KONAJÚ VIACERÉ MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY SA
VÝCVIKOVÝ VÍKEND RUŠÍ.
NOVÝ TERMÍN BUDE DOPREDU OZNÁMENÝ NA KLUBOVEJ STRÁNKE.

Slovenská kynologická jednota 30. výročie založenia -  tlačivo

V prípade splnenia podmienok treba zaslať informácie p. Alici Freyer -  freyertal@hotmail.com

 
                                                     
Parking near the showground:
The price for a car is 3 €/day
The price for camper parking is 20 €/day - including electrical connection, shower, and toilets.
The price for camper parking without an electrical connection is 15 €/day
Contact person for campers parking: Martin Čambal +421 904 637 666 https://www.facebook.com/martin.cambal
 
 
  

You can book accommodation at the Apollo Hotel:

 

Due to the high number of entries (213) we have to invite another judge.

The judge for the minor puppy female, minor puppy male, puppy female, veteran, and honor classes was changed. The new judge is Mrs. Erika Szokol.

The puppy males class will be judged by Mr. Rada Istvan (both black and brown)

Časť účastníkov :)

IDC 2023
Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov - World championship - Weltmeisterschaft
CACIT - IP0 3, CACT
05. - 07. 05. 2023
Slovensko - Slovakia - Slowakei
 Výsledky - Results - Ergebisse

         

 

2023 Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov

Výsledky - Results - Ergebisse

     

  Rozhodcovia | Richter | judges
  A: stopa | Fährte | Tracking: Tamás Dohóczki (H)
  B: poslušnosť | Unterordnung | obedience: Silvia Marocchi (I)
  C: obrana | Schutzarbeit | protection: Anton Spindler (D)
   
  Figuranti / Helfer / Helpers
  Martin Štefek, Peter Hošták, Peter Ličák, Matej Janíček
   
  Predmety na stopy: Drevo, koberec a koža
  Terény stôp budú buď diskovaná zem alebo redší a nižší porast čerstvo vzídený po zasiatí.
  Fährtengegenstände: Holz, Teppich und Leder
  Fährten auf gelüfteter Erde oder dünnem, niedrigem Bewuchs.
   
  Tracking items: wood, carpet, leather
  Tracks on aerated soil or on thin, low vegetation.

    

 

 

 

 
     

   

   

     

 

  

 

 

 

Momentálny stav stôp z 01. 05. 2023. / Im Moment sieht es so aus 01. 05. 2023.

   

 

Momentálny stav stôp z 21. 04. 2023. / Im Moment sieht es so aus 21. 04. 2023.

 

 

 

   

Momentálny stav stôp. Je už zasiate, podľa počasia môže byť za 3 týždne zelený porast. / Im Moment sieht es so aus. Je nach Witterung wird etwas Bewuchs darauf sein.

 

 

 

Predsedníctvo Zboru rozhodcov SKJ naplánovalo školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie zorganizujeme v dvoch termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.

– 15.4.2023 prednášky:

1. anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. základy genetiky – Ing. Jozef Jursa
3. štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš 
4. platné poriadky SKJ – Stanovy-Jozef Šuster

– 17.6.2023 prednášky:

1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie – Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
3. predpisy FCI – Jozef Šuster
4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa

 

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)

Prednášok sa samozrejme môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

Záujemcovia si môžu aj vyplniť tlačivo prihlášky (word) a poslať emailom na: skj@skj.sk

Prihláška online sa zobrazí po kliknutí na banner nižšie

Nové poriadky sú na stránke www.skj.sk :