Zaradení do chovu v roku 2020:

PRIDE OF RUSSIA HARTIA - povahový test 14. 11. 2020

BELIZE VALLE DI ROSE - povahový test 14. 11. 2020

 

14. 11. 2020 Povahový test 

Rozhodca - Richter - Judge : Ing. Pavel Tamáši

Figurant - Helper - Helfer: Maroš Ondrejka

Vyradení z chovu v roku 2020:

FURIA BEST CERBER - vek 8 rokov

OMEGA DEL NASI - vek 8 rokov

PRIDE OF RUSSIA KEPHARA - vek 8 rokov

 

Zaradení do chovu v roku 2020:

CAPE SECURE HECTOR - ZTP 13. 09. 2020

HAKIM DE LUXE VOM FREYER TAL - ZTP 13. 09. 2020

VERA VERENA MORGANTINA - ZTP 13. 09. 2020   

13. 09. 2020 ZTP Kamenný mlyn  

Rozhodca - Richter - Judge : Thomas Becht, GE

Figurant - Helper - Helfer: Luděk Šilhavý

 

10. 09. - 11. 09. 2020 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP - figurovať bude Luděk Šilhavý, garant Wolfgang Freyer.

05. 09. 2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV s CAC / CAJC - DOBERMANN KLUBSIEGERSCHAU mit CAC / CAJC - DOBERMANN CLUB WINNER SHOW with CAC / CAJC

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Gabriela Ridarčíková, SR

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

         PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

     

05. 09. 2020 Špeciálnu výstavu s CAC/CAJC - Sonderschau mit CAC/CAJC - Special show with CAC/CAJC 

Rozhodca - Richter - Judge : MVDr. Sergej Vanžha, SK

prijíma sa iba online registrácia - Meldungen werden nur online akzeptiert - only online registration accepted

         PROPOZÍCIE – VORSCHLAG – PROPOSITION

 

 

29. - 30. 08. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Účasť treba nahlásiť Alicke Freyer, telefonicky 0903 782 332 prípadne na mail: alica.freyer@mail.t-com.sk

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

20. 08. – 23. 08. 2020


Výcvikový tábor so zakončením skúškou BH Vt / IGP, Figuranti Martin Barlik, Adam Brada, rozhodca delegovaný dodatočne, ubytovanie na Ranči,
strava individuálna, možnosť sa prihlásiť aj s iným plemenom psa na doplnenie miest a na skúšku.
Cena ubytovania podľa platného cenníka na Ranči Nový dvor, pre iné plemeno cena za tábor =65,- €/pes každý ďalší =25,- € vrátane skúšky.  


Uzávierka prihlášok najneskôr do 15. 08. 2020, 15:00 hod. Počet psov je prísne limitovaný.

Upozorňujem účastníkov tábora, aby do mailu, sms .. písali :

Meno psovoda – prípadne aj ďalšiu osobu (ďalšie osoby)
Telefónne číslo
Meno psa
Vek psa
Akú skúšku chce absolvovať na konci

Údaje zasielať Martin Barlík !!!

Ďakujeme a tešíme sa na Vás a Vašich psov

 

20. - 21. 06. 2020 Kamenný mlyn

Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.

Lektorka MVDr. Gabriela Ridarčíková.

Sobota začiatok od 10:00 hod.

Nedeľa začiatok od 09:00 hod. 

 

Fotka Marcely Korchanikovej.

 

Fotka Marcely Korchanikovej.

 

 

Official communication cancellation IDC WM 2020!!

Dear IDC member countries and Dobermann sport friends,

On this occasion we have to inform you that, due to the current state of health and world politics, we unfortunately feel obliged to cancel the planned IDC World Championship in Italy.
In the meantime, the World Health Organization (WHO) has published that the "corona virus disease" is internationally classified as a pandemic.
Even the International Dobermann Club cannot escape this.
We hope for your understanding that for the benefit of the health of competitors, organisers, visitors, dogs etc. this measure seems to be unavoidable.
We would have liked to have taken a different decision, but at present this seems impossible for health reasons.
Thank you very much for your understanding.
With the best wishes for your health and until a healthy reunion,

Warm regards,

Hans Wiblishauser, 1st President of the IDC

Pozvánka na Členskú schôdzu, kotrá sa bude konať 07. 03. 2020 v Kamennom mlyne - 

Schôdza je zrušená  !!!

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2020 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2020 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2020

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník