Do sekcie - DOKUMENTY / DOBERMANN KLUB SR - bolo doplnené tlačivo 

Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia pre členov DKSR (krycieho listu) - NOVÉ

 

Dátum Akcia Miesto Rozhodca Zabezpečuje
22. 03. - 24. 03. 2024  Výcvikový víkend  Malý Lapáš

-

 Alena Horváthová
24. 03. 2024  Bonitácia  Malý Lapáš

 Bonitačná komisia: 

 Exteriér - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Povaha - Ing. Pavel Tamáši

 Poradca chovu - Korchaniková

 Figutant: Peter Hošták

 Alena Horváthová
01. 06. 2024  ZTP -  Nemecká skúška vhodnosti do chovu   Futbalový štadión Jablonec

 Rozhodca: Anton Spindler  (D)

 figurant:  Luděk Šilhavý

 Freyer
02. 06. 2024  Klubová výstava  Futbalový štadión Jablonec  Anton Spindler  (D)  Ing. Jana Šafářová
15. - 16. 06. 2024
 Výcvikový víkend - technika vystavovania dobermanov  Futbalový štadión Jablonec

Lektorka - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Alena Horváthová
09. 08. - 11. 08. 2024  Výcvikový víkend  Malý Lapáš Figurant - Šilhavý Luděk  Alena Horváthová
bude upresnené  Skúška BH-VT  Malý Lapáš  bude doplnený  Alena Horváthová
31. 08. - 01. 09. 2024  Výcvikový víkend - technika vystavovania dobermanov  Futbalový štadión Jablonec Lektorka - MVDr. Gabriela Ridarčíková

 Alena Horváthová

12. 10. 2024  Špeciálna výstava  Futbalový štadión Jablonec  MVDr. Martina Ellerová  Michal Kubaľák + Zuzana Juhászová
12. 10. 2024  ADpr  - vytrvalostná skúška  Obec Jablonec  Rudi Killmaier (D)  Freyer
13. 10. 2024  ZTP -  Nemecká skúška vhodnosti do chovu   Futbalový štadión Jablonec

 Rozhodca: Rudi Killmaier (D)

figurant:  Luděk Šilhavý

 Freyer
jesenná 2024  Bonitácia  Futbalový štadión Jablonec

 Bonitačná komisia

 Exteriér - 

 Povaha - Ing. Pavel Tamáši

 Poradca chovu - Korchaniková

 Figurant:

 ???

 

‼️ od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov ‼️
 
Žiadosť o chránenie názvu chovu - chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ.
Viac informácií nájdete v Smernici - CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ.
 
 
 

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2024 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2024 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2024

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník

Výstavný kalendár 2024 - Výstavy budú postupne dopĺňané - 
 
BRATISLAVA Victory show - Šampión šampiónov - CAC 19. 01. 2024
BRATISLAVA NÁRODNA VÝSTAVA PSOV - CAC 19. 01. 2024
BRATISLAVA 2 x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 2xCACIB 20.-21. 01. 2024
NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 16.-18. 02. 2024
LUČENEC 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 11.-12. 05. 2024
  Tápiószentmárton, HU IDC Work Championship  03.-05. 05. 2024
NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 14.-16. 06. 2024
VEĽKÁ IDA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 05.-07. 07. 2024
BRATISLAVA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 16.-18. 08. 2024
  Tápiószentmárton, HU IDC World Championship  06.-08. 09. 2024
BRATISLAVA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 25.-27. 10. 2024
  NITRA 4x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 19.-22. 12. 2024