02. 10. 2021 Svetová výstava Brno

 

Svetová výstava Brno 02. 10. 2021 -Doberman - Gabriela Ridarčíková SK
 
Jedince slovenských majiteľov, alebo slovenské odchovy:
                                                                      
Otvorená čierny pes                                        Dorast čierna suka                                                                                 Mladých čierna suka
V BALTHASHARE VALLE DI ROSE                      VN 1 FCI World Promise 2021- CRISTAL REVADOG                                    V 1 CAJC, BOJ, FCI World Junior Winner 2021 CINDERELA VALLE DI ROSE
 
                                                                  
 
Stredná čierna suka                                                                     Otvorená čierna suka                             Otvorená čierna suka                          Šampiónov čierna suka
V 4 CASSIOPEA VALLE DI ROSE                                                    V - NAVARA NERA VEĽKÝ JAROK              V 3 - BELLARIS REVADOG                  V 4- YUMA II VOM KLINGBACH
      
 
                                                                 
 

       

 

18. 07. 2021 Výsledky KLUBOVÁ VÝSTAVA DOBERMANOV s CAC/CAJC      a      KOMBI VÍŤAZ

Uzávierka predĺžená do 07. 07. 2021
štatistika prihlásených http://clubdogshow.sk/statistics.php
Rozhodca / Judge / Richter: Kombi víťaz / KOMBISIEGER / COMBINATION WINNER: Pavel Tamáši

 

 

Účastníci výcvikového víkendu zameraného na techniku vystavovania dobermanov v statike,

na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa. 

 

K svadbe iba prianie jedno:
Kráčajte vždy v láske vedno!
Dňa 12. 03. 2021 zmenila Štefánia Kleinová priezvisko na Crmanová
 

Zaradení do chovu v roku 2021:

KATANA BY CALLIANA - povahový test 14. 11. 2020

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2021 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2021 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2021

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník