Chovné jedince - SUKY

Sučky sa vyraďujú z chovu pri dosiahnutí veku 8 rokov. 

V prípade akýchkoľvek zmien, je majiteľ povinný nahlásiť danú zmenu poradcovi chovu. (úhyn, kastrácia, neplodnosť, zmena majiteľa ... 

Majitelia uchovnených jedincov by si mali dať preregistrovať chovnú spôsobilosť tak ako je to napísané v Chovateľskom poriadku 

na UKK  -  tlačivo ŽIADOSŤ NA PREREGISTRÁCIU CHOVNEJ SPÔSOBILOSTI 

SPKP Farba Meno  Dátum narodenia Majiteľ Bonitácia  ZTP Chovný
2962 Čierna ESTA VOM FREYER TAL 03. 02. 2016 Freyer Alica & Wolfgang nie áno áno
2986 Čierna BECKY DARK MONARCHY 08. 05. 2016 Gaššová Nikola áno nie áno
3005 Čierna CHERRY VEĽKÝ JAROK 09. 10. 2016 Belková Jana áno nie áno
3012 Čierna NUNA BOHEMIA GOTIKA 19. 02. 2016 Holocsyová Jana Ing. nie áno áno
3014 Čierna PRINCESS Z TOMKY 23. 12. 2016 Pavlánska Henrieta áno nie áno
3015 Čierna PASADENA Z TOMKY 23. 12. 2016 Beňuška Michal áno nie áno
3024  Čierna ALYSIA MAGIC HEART VON DIAMOND 22. 04. 2017 Horváthová Alena áno nie áno
3047 Čierna INKA VEĽKÝ JAROK  08. 11. 2017 Belková Jana áno áno áno
3066 Čierna BELLARIS REVADOG 18. 02. 2018 Kubaľák Michal áno nie áno
3080 Čierna BELLADONA BETHANY ALARY ASLAR 11. 03. 2018 Matisová Viktória áno áno áno
3081 Čierna CARPATHIAN MAGIC DE GRANDE VINKO 08. 06. 2017 Franko Ladislav áno áno áno
3087 Čierna AMELIE VALLE DI ROSE 15. 05. 2018 Degner Branislav áno nie áno
3088 Čierna AMIRA VALLE DI ROSE 15. 05. 2018 Amgwerdová Laura áno áno áno
3163 Čierna NATASHA VEĽKÝ JAROK 22. 02. 2020 Poruganová Janette + Jozef áno nie áno
3164 Černa NAVARA VEĽKÝ JAROK 22. 02. 2020 Llnaj Hana áno áno áno
3166 Čierna NIKOL VEĽKÝ JAROK 22. 02. 2020 Rohaľ Miroslav áno nie áno
3191 Čierna CINDERELLA VALLE DI ROSE 10. 05.  2020 Amgwerdová Laura áno áno áno
3192 Čierna COLLETTE VALLE DI ROSE 10. 05. 2020 Zemančíková Sára áno nie áno
3194 Čierna FEMME FATALE SERMON 08. 02.2020 Lipovská Beata áno nie áno
3216 Čierna OLIVIA VEĽKÝ JAROK 24. 07. 2020 Matúšková Jana nie áno áno
3218 Čierna KATANA BY CALLIANA 03. 05. 2018 Horváthová Alena áno nie áno
3219 Čierna LEGENDA HALIT PAŠA 30. 08. 2020 Ivanová Renata nie áno áno
3268 Čierna BELIZA FROM WET STONE 30. 08. 2020 Franko Ladislav nie áno áno
3271 Hnedá DESTINY´S PHOENIX PEARL 14. 12. 2019 Belková Jana áno áno áno
3275 Čierna DRAGONY MAGIC HEART VON DIAMOND 07. 05. 2021 Mlynková Barbota áno nie áno
3291 Hnedá VENDETTA VEĽKÝ JAROK 28. 09. 2021 Húska Michal + Kristína nie áno áno
3331 Hnedá ZOHANA VEĽKÝ JAROK 03. 04. 2022 Zboňáková Jana MVDr. Bc. nie áno áno
3371 Čierna ANIMA VERO VENDETTA 27. 03. 2022 Závodský Tomáš áno nie áno

 

Upravuje sa .....